Planowanie przestrzenne IRMiR

Jesteśmy grupą doświadczonych i wykwalifikowanych urbanistów, architektów, projektantów, analityków GIS, oraz osób zajmujących się zagadnieniami środowiskowymi. Koncentrujemy się na problematyce planowania przestrzennego oraz opracowujemy dokumenty planistyczne. Ponadto w ramach naszej działalności prowadzimy badania oraz publikujemy ich wyniki, tworząc ogólnie dostępną bazę wiedzy dotyczącą praktycznego aspektu planowania przestrzennego.

  • Co robimy? Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomagamy samorządom kompleksowo realizować odpowiedzialną i efektywną politykę przestrzenną. Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie wdrażania i ulepszania systemu planowania przestrzennego w Polsce.

  • Kim jesteśmy? Jesteśmy ekspertami w zakresie planowania przestrzennego działającymi w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.